Liller Trans a/s

Terminal

Liller Trans råder over et stort lagerhotel, hvor dine varer kan mellemlande inden distribution.

Hos Liller Trans ved vi, at lagerplads ofte er en mangelvare i danske produktionsvirksomheder. Derfor råder vi over et lagerhotel på 5.500 m3, en tørgods-terminal på 2.000 m3 og en køle-/fryseterminal på 2.500 m3, som du kan benytte som mellemlanding for dine varer.

Rent praktisk betyder det, at Liller Trans henter dine produkter og opbevarer dem på vores lagerhotel, indtil vi ekspederer og distribuerer dem videre til dine kunder. Så kan du koncentrere dig om din kerneforretning.

Vores køle-/fryseterminal er godkendt som øko-lager og modtagerlager fra 3. lande.