Liller Trans a/s

Miljøpolitik

Liller Trans A/S miljøpolitik omhandler hele virksomheden samt undervognmænd som kører for Liller Trans A/S.

Formål
Liller Trans A/S miljøpolitik skal sikre, at virksomhedens holdninger og overordnede indsatser på miljøområdet er kendt for såvel kunder, samarbejdspartnere og underleverandører.

Liller Trans A/S holdning og målsætninger
Som transportvirksomhed har vi et ansvar overfor det omgivne samfund og miljøet. Vi ønsker at leve op til dette ansvar og har derfor en målsætning om, at vi vil reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyn til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer. Helt konkret vil vi arbejde for en løbende reduktion af miljøpåvirkninger fra Liller Trans A/S  aktiviteter indenfor transport, bygninger, lager- og terminaldrift, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Dette omfatter bl.a.:
  • Fokus på optimering af logistikken, bl.a. via fleet management systemer og øget brug af modulvogntog
  • Fokus på miljørigtige lastbiler via krav til vognmænd om dokumentation af Euronorm samt krav om Euronorm 5 eller 6 ved nyindkøb
  • Efteruddannelse af chauffører for bl.a. at højne færdselssikkerheden og forbedre miljøet
  • Fokus på nedbringelse af el-, varme- og vandforbrug i alle bygninger
  • Brug af miljøvenlige trucks på terminaler og varehoteller
  • Fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere og andre der kommer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter
  • Forebyggelse af trafikuheld og arbejdsulykker

Vi forpligter os på at overholde alle lovkrav på miljøområdet.

Kommunikation
Vi ønsker, at vores kunder opfatter Liller Trans A/S som en miljøbevidst virksomhed. Derfor har vi en åben kommunikation med vore omgivelser omkring vores miljøforhold. Dette indbefatter også, at vi sikrer, at vore medarbejdere og kunder/samarbejdspartnere er informeret omkring vore miljøpræstationer.

Opfølgning og ansvar
Den administrerende direktør i Liller Trans A/S har det overordnede ansvar for opfølgning på Liller Trans A/S miljøpolitik.